Personal Dynamics Analyse | Human Design

Iedereen besluitvaardig

Hoe neem jij nu beslissingen; heb jij tijd nodig voor een beslissing of weet je direct wat je moet
doen? Kom je vaak op beslissingen terug of ben je standvastig in je beslissingen? Heb je vertrouwen
in de beslissingen die je neemt? Besluitvaardigheid wordt vaak als competentie gezien, waar je meer
of minder goed in bent. Maar beslissen is een talent dat iedereen mee gekregen heeft. Je moet
alleen weten hoe het voor jou werkt. Vervolgens op jouw manier van beslissen durven vertrouwen.
En onthouden dat beslissingen nemen met je hoofd in ieder geval niet werkt.


Het nemen van de juiste beslissing is van groot belang. Het bepaalt een groot deel van je leven. Dan
heb ik het niet alleen over grote beslissingen zoals het kiezen van een baan, de plek waar je gaat
wonen, het aangaan van een relatie, maar ook over de dagelijkse beslissingen. Doe je dit niet op de
voor jou juiste manier, dan kunnen de verkeerde beslissingen je veel energie kosten en je ongelukkig
maken. En de andere kant geldt dus ook, dat je heel gelukkig kunt worden en veel energie kan krijgen
van de voor jou goede beslissingen.


In onze maatschappij zijn we gewend veel beslissingen met ons hoofd te nemen, die achteraf vaak
niet goed uit pakken. Vaak wisten we wel dat we iets anders hadden moeten doen, omdat ons gevoel
dat helder aangaf. Maar dat gevoel durven volgen, dat is nog een heel ander verhaal.


Vaak komt ons hoofd om de hoek kijken of de invloed van de omgeving bij het nemen van een
beslissing. Soms kunnen we niet uitleggen waarom we bepaalde beslissing willen nemen, maar
vraagt onze omgeving wel om uitleg. Of zet onze omgeving vraagtekens bij onze beslissing. Of we
gaan ons afvragen wat de omgeving van onze beslissing zou vinden of welke beslissing zij zouden
nemen. Dit belemmert ons talent om beslissingen te nemen en dat is zonde! Ons hoofd is hoogstens
bedoeld om informatie te verzamelen en kennis en ervaring te verwerken. En wat een ander van
onze beslissingen vindt of mogelijk zou vinden, zegt meer iets over de ander en is geen goede
leidraad voor ons.


Er bestaan verschillende manieren van beslissingen nemen. En iedereen heeft een vaste manier die
bij zijn/haar persoonlijkheid past. Dit betekent dat jouw manier een andere manier kan zijn dan die
van je partner, je kind, je collega, je vriend enz. Het helpt om daar meer inzicht in te krijgen.