Personal Dynamics Analyse | Human Design

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Personality Dynamics Privacyverklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Personality Dynamics. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Personality Dynamics.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Personality Dynamics, neem dan gerust contact op!  Sabine Stam, Personality Dynamics

 1. Personality Dynamics

Personality Dynamics is een bureau dat zich bezig houdt met persoonlijkheidsanalyses. Het doel is om inzicht te geven in wie iemand van nature is. “Als je weet wie je van nature bent, kan je de voor jou beste omstandigheden creëren en het leven leiden, dat het beste bij je past.”

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Personality Dynamics verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 1. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Personality Dynamics. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Personality Dynamics via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om contact met je op te kunnen nemen, zoals je naam (verplicht), e-mailadres (verplicht), onderwerp (vrijblijvend) en bericht (vrijblijvend).
 2. Analytics. De website van Personality Dynamics verzamelt jouw gegevens om de website statistieken bij te houden. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 3. Persoonlijkheidsanalyse uitvoeren. Indien je besluit een persoonlijkheidsanalyse uit te voeren, dan vraag ik je om een aantal persoonsgegevens, die nodig zijn om de persoonlijkheidsanalyse uit te voeren.

3. Ontvangers

De gegevens die Personality Dynamics ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Website on demand en AlphaMegaHosting. De e-mails en website waar Personality Dynamics gebruik van maakt, worden gehost bij Website on demand en AlphaMega Hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van deze twee bedrijven.
 2. New SunWare en Genetic Matrix. De geboortegegevens worden ingevoerd in de analysesystemen van New SunWare en Genetic Matrix.
 3. Mooiweer Design. Op basis van de analyse worden 5 talenten benoemd en enkele tips. Deze worden samen met de voornaam en geboortedatum gemaild naar Mooiweer Design, die dit verwerkt in een poster op A4 formaat. Deze poster wordt via de mail weer teruggestuurd. De poster wordt vervolgens uitgeprint bij een printhuis.

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Personality Dynamics, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Personality Dynamics via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, onderwerp en bericht opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 2. Analytics. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 3. De Persoonlijkheidsanalyse. De gegevens die je op hebt gestuurd ten behoeve van het uitvoeren van een persoonlijkheidsanalyse, de analyse en het eventuele analyserapport worden maximaal vijf jaar bewaard, behalve als de gegevens nog nodig zijn omdat je in een coachings- of trainingstraject zit in vervolg op de analyse. De gegevens worden zowel digitaal als op papier bewaard. De fysieke vorm wordt gebruikt in het analysegesprek ter ondersteuning en toelichting. Soms wordt van het gesprek een analyserapport gemaakt, dat via de mail verzonden wordt.

5 Beveiliging

De persoonsgegevens die door Personality Dynamics of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn toegankelijk via apparaten van Personality Dynamics, bovenstaande software en de fysieke vormen in een afgesloten ruimte. De apparaten die jouw gegevens openen en bovenstaande software zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Personality Dynamics privé is. Je herkent deze beveiliging aan de ‘s’ in de url bij https://personalitydynamics.nl.

6 Jouw rechten

 1. Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Personality Dynamics vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Personality Dynamics. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
  1. Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Personality Dynamics.
  2. Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Personality Dynamics opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Personality Dynamics al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
  3. Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Personality Dynamics vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
  4. Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Personality Dynamics niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
  5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat Personality Dynamics jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
  6. Het gebruik maken van deze rechten kan via sabine.stam@personalitydynamics.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

7 Plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Personality Dynamics de betreffende dienst niet aanbieden. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Personality Dynamics met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Personality Dynamics behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Personality Dynamics dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Personality Dynamics te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op! Zie de pagina contact en de footer van deze website voor contactgegevens.